Биозащита в трендах АГРОПРОМА-2020 и в приоритетах Ristone Holdings