Місія та цілі

Наша місія:

Ristone Holdings – один із провідних вертикально інтегрованих і багатопрофільних агропромислових холдингів Південного Сходу України. Фундаментальними принципами діяльності холдингу є: орієнтація на результат, синергія взаємопов’язаних в технологічному ланцюжку підприємств холдингу, ефективність і динаміка розвитку, стабільність і успішність в досягненні поставлених цілей.

Наша місія – розвиток на території України сучасного, високотехнологічного, соціально-відповідального і стійкого до викликів часу багатопрофільного агрохолдингу. Об’єднані в Ristone Holdings групи агропідприємств усвідомлюють свою відповідальність перед людьми і природою. Ми впроваджуємо на території України європейські фінансово-економічні, біолого-екологічні та соціальні принципи діяльності, які дозволяють:

  • Стабільно забезпечувати конкурентоспроможною, безпечною і високоякісною продукцією свою нішу в глобальній продовольчій безпеці України.
  • Відповідати всім сучасним вимогам міжнародної сертифікації менеджменту підприємств, технологічних процесів і готової продукції.
  • Українською продукцією зайняти внутрішній український ринок і вийти на світові ринки, зокрема на європейський.
  • Реалізувати політику фінансової стійкості і стабільного розвитку в інтересах наших бізнес-партнерів і інвесторів.
  • Загалом інтегрована з багатьох самодостатніх компонентів місія Ristone Holdings полягає в тому, щоб агропромисловий сектор України видозмінив країну, зайняв гідне місце в економіці і став одним із важливих факторів розвитку і добробуту як регіонів нашої присутності, так і держави в цілому.

Наші цілі:

В умовах, які диктують світові тренди фінансової нестабільності, перманентної кризи і посилення конкуренції, ми системно працюємо над створенням ефективних стратегій розвитку Ristone Holdings, щоб сформувати можливості і алгоритми стійкого розвитку і своєчасної реакції на зміни, що відбуваються як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі. Ця політика холдингу реалізується через вирішення системних теоретичних, методичних і практичних питань, пов’язаних з формуванням системи збалансованих показників сегментів агрохолдингу, застосування ефективних стратегій зростання фінансових і економічних результатів діяльності.
Основна інтегрована мета Ristone Holdings – вибудовування і вдосконалення такого алгоритму діяльності, щоб усі без винятку підприємства холдингу працювали за європейськими стандартами і критеріями:

  1. Щоб технологічний процес і продукція, що випускається відповідали всім вимогам директив Євросоюзу щодо безпеки навколишнього середовища і кінцевого споживача;
  2. Щоб умови праці на підприємствах Ristone Holdings були безпечними, відповідали світовим вимогам і стимулювали трудову активність персоналу;
  3. Щоб тема екології і захисту природи завжди була в пріоритеті, в центрі уваги при прийнятті будь-яких рішень, що стосуються стратегії розвитку Ristone Holdings;
  4. Щоб наша політика соціальної відповідальності впливала на розвиток територій нашої присутності, підвищувала якість життя сільського жителя і сільських населених пунктів.

Ми орієнтуємося на світові практики і адаптуємося до кращих із них, з огляду на унікальні особливості і можливості нашої компанії. Ми не боїмося змін, сприймаючи їх як нові можливості для розвитку. Ми покращуємо якість наших активів, удосконалюючи і впроваджуючи нові технології, впроваджуючи високі стандарти управлінського менеджменту, оперативно реагуючи на запити ринку, підвищуючи фінансово-економічну ефективність роботи власних і позикових коштів.

Наші завдання:

Ми живемо в динамічному світі, тому першочерговим завданням Ristone Holdings є розширення сфер і підвищення ефективності діяльності завдяки пошуку, формуванню і впровадженню сучасних інноваційних технологій.

Реагуючи на виклики часу, ми ставимо завдання підвищувати стійкість бізнесу на основі системного аудиту та консалтингу Ristone Holdings за міжнародними стандартами, впровадження ефективного менеджменту, підвищення капіталізації та розвитку тільки на базі інноваційних технологій.

Системна задача Ristone Holdings – підвищувати попит на свою продукцію, готувати її вихід на світові ринки, включно з європейським, завдяки зростанню конкурентоспроможності за ціною і якістю.

Ми прагнемо не тільки створювати нові робочі місця і виробництва на територіях базування підприємств Ristone Holdings, а й посилювати реалізацію соціальної відповідальності, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку цих територій, захист навколишнього природного середовища. Активно підтримувати національні проекти розвитку в культурній і соціальній сфері.
Одна з головних завдань успішного і стабільного розвитку Ristone Holdings – удосконалювати роботу з персоналом, орієнтуючись на підвищення продуктивності праці не тільки завдяки новим технологіям, але і завдяки застосуванню гнучкої та ефективної системи винагороди за працю, стимулюванню творчого потенціалу найманих працівників.

З 2019 року група компаній Riston Holdings офіційно стала членом Європейської Бізнес Асоціації (EBA), отримавши відповідний сертифікат. Рішення про приєднання RH було прийнято на засіданні правління Асоціації.

Європейська Бізнес Асоціація – найбільше об’єднання іноземного, європейського і вітчизняного бізнесу в Україні, це наймасштабніше ділове співтовариство, яке об’єднує понад 1000 компаній, що працюють на українському ринку і які поділяють європейські принципи і стандарти бізнесу.